Au Pair Select | English | English

Kosten algemeen

De kosten om een au pair in huis te nemen kunnen hoog lijken. Toch zien wij de noodzaak dit af te zetten tegen alternatieven, zoals kinderdagverblijf. Gemiddelde kosten voor het plaatsen van 1 kind op een kinderdagverblijf voor vijf dagen per week bedraagd ca. €14000,- per jaar. Een au pair kost voor dat zelfde jaar minder dan de helft! (ca.€6000,- pj) En dan hebben wij nog niet gesproken over de kosten van twee kinderen.

Natuurlijk loont het zich ook om te vergelijken tussen verschillende bemiddelingsbureaus. Wij nodigen u daar zelfs voor uit, want dat hebben wij ook al gedaan.

Hieronder vindt u de kosten en vergoedingen die u kan verwachten wanneer u een au pair in huis neemt. De kosten die u moet betalen aan het rijk kunnen variëren per gemeente. De berekening is daarom ook niets anders dan voor u een indicatie.

Kosten aan gemeente

Wanneer u een au pair vanuit Europa wilt, hoeft u geen vergunning aan te vragen en dus geen leges te betalen aan de gemeente. Au Pairs van buiten Europa hebben wel een visum nodig. Hiervoor betaalt u leges.

Leges Bij aanvraag van vergunning per au pair ca. €600,-

Totaal overzicht

Om u een idee te geven wat u kunt verwachten is hier even alles op een rij. In deze berekening is er rekening gehouden met de kosten van een visum en dus ook de leges die daarbij horen. In deze berekening zijn geen kost en inwonen of extraatjes meeberekend.

Handeling Wanneer Frequentie per maand Per jaar
Bemiddeling Begin aanvraag en na aankomst Per au pair €37,90 €455,-
Leges gemeente Vanaf dag van aankomst Per visum €50,- €600,-
Verzekering Vanaf vertrek van au pair Per dag €35,- €420,-
Taalcursus Wanneer cursus begint Een cursus per au pair €16,25 €195,-
Zakgeld Eind van elke maand Maandelijks €300,- €3600,-
Totaal €439,15 €5270,-

Belastingdienst

In tegenstelling tot het kinderdagverblijf of een gastoudergezin is het hebben van een au pair helaas niet aftrekbaar van de belasting. Kijk voor updates op belastingdienst.nl